Riješeno Biciklistička staza

Prijava

Predlažem odgovornima za planiranje nove biciklističke staze da uzmu biciklu i istu isprobaju jer kamo dalje sa biciklama kada se dođe do prometnog znaka zabrane? Ipak pohvale na uloženom trudu. Lp

Biciklistička staza

Odgovor

Poštovani, iz priloženog vidljivo je da se ne radi o "o zabrani" već o prometnoj signalizaciji koja označuje kraj biciklističke trake, gdje biciklisti imaju obvezu zaustavljanja ( horizontalna oznaka stop), na način da se uključuju u mješoviti promet u ulici N.Quarantotto i dalje prometuju u smjeru pješačke zone. Sve je učinjeno u skladu sa pravilima struke i na temelju zakonske regulative. Hvala na pohvali.