Riješeno Bezobrazni taxisti udruge na lokvi šire se i prave haos parkiran na zebri

Prijava

Bezobrazni taxisti udruge na lokvi šire se i prave haos parkiran na zebri

Bezobrazni taxisti udruge na lokvi šire se i prave haos parkiran na zebri

Odgovor

Sankcioniramo.