Riješeno Bespravne gradnje

Prijava

Čitam kako su vaši komunalni redari obilazili bespravne gradnje kod Monkodonje.Trebali bi evidentirati (niste bili daleko!)što se sve narušava godinama na putu za deponiju Vidotto.Kao na ovoj parceli 5370/1=oranica!3-4 mobilne kučice,nadstrešnica sa bet.podlogom,elek.kabel izvučen iz susjednog vlasništva,itd..sve to u ljetnim mjesecima sa gostima.Očevid?Nadležna inspekcija?Molim lijepo.Hvala.

Bespravne gradnje

Odgovor

Obavimo nadzor. Komunalno redarstvo je prijavilo preko 200 objekata zadnjih 10 godina. Problem je sto drzavne inspekcije ne rade svoj posao. Slobodno im se obratite