Riješeno Bespravna ograda

Prijava

Poštovani, zašto se na sred javnog dobra - ceste Marco Garbin - nalazi zid i kapija te kad ce isti biti uklonjeni?

Bespravna ograda

Odgovor

Sve je u skladu sa propisima. Potrebno je rijesiti prethodna imovinsko pravna pitanja. Nije u prioritetu.