Riješeno Bespravna gradnja u samom centru grada

Prijava

Bespravna gradnja u samom centru grada. Vikend je stvoren da se bez odobrenja konzervatorskog odjela na lokaciji obala A. Rismonda 16 mijenja stanje pročelja skidanjem kamenih potpora.

Bespravna gradnja u samom centru grada

Odgovor

Radovi su obustavljeni te prijavljeni nadleznoj inspekciji.Hvala.