Riješeno Bespravna gradnja - nadopuna

Odgovor

u redu..provjerimo

Prijava

vezano uz dobiveni odgovor od 11.03.2019. na prijavu bespravne gradnje, odnosno radi se o nadogradnji van izdane građevinske dozvole za projekt na adresi Zagrebačka 6 u Rovinju, molim vas da provjerite navedeno.Izdani akt ne pokriva učinjeno.Isprika ako upit nije bio precizno definiran.

Bespravna gradnja - nadopuna