Riješeno Bespravna gradnja na poljoprivredom

Prijava

Bespravna gradnja na poljoprivredom

Bespravna gradnja na poljoprivredom

Odgovor

Obavimo očevid. Prijavljeno