Riješeno Bespravna gradnja na poljoprivrednom zemljištu

Prijava

Bespravna gradnja na poljoprivrednom zemljištu.

Bespravna gradnja na poljoprivrednom zemljištu

Odgovor

Obavimo ocevid. Postoji mogućnost da je objekat već legaliziran prema zakonu iz 2011.