Riješeno Bespravna gradnja i buka

Odgovor

za navedenu prijavu izdan je akt o gradnji

Prijava

Bespravna gradnja i buka, nedjelja u 10.ožujka 2019.g., 7 sati ujutro, Zagrebačka ulica br.6, Rovinj-Rovigno.

Bespravna gradnja i buka