Riješeno Bespravna gradnja

Prijava

bespravna gradnja, sve za turiste, otvorio terasu na krov

Bespravna gradnja

Odgovor

Obavimo nadzor