Riješeno Bespravna gradnja

Odgovor

Obavimo ocevid

Prijava

Bespravna gradnja! Gradilište bez ikakvih oznaka svakodnevna buka i bez obavještenja susjeda vrši se gradnja i materijal se istovara na javnu površinu bez ikakvih dozvola, a dvorište se proširilo također na javnu površinu i zagradilo od mogućnosti prolaska a radi se o javnoj površini dostupnoj svima ili postoje posebni uvjeti za neke osobe

Bespravna gradnja