Riješeno Automobil parkiran na ilegalno izgradjenom parkingu

Prijava

Automobil parkiran na ilegalno izgradjenom parkingu na gradskoj cestici onemogucava pristup garazi. Adresa: Omladinska 27

Automobil parkiran na ilegalno izgradjenom parkingu

Odgovor

Provjerimo