Riješeno Autobus parkiran dva dana u ulici Andrea Amoroso u dvorištu zgrade iza Hostela Roundabout

Prijava

Autobus parkiran dva dana u ulici Andrea Amoroso u dvorištu zgrade iza Hostela Roundabout.

Autobus parkiran dva dana u ulici Andrea Amoroso u dvorištu zgrade iza Hostela Roundabout

Odgovor

Interveniramo