Riješeno Augusto Ferri kod inkubatora,treba počistiti ulje i maknuti motor van pješačke zone

Prijava

Augusto Ferri kod inkubatora,treba počistiti ulje i maknuti motor van pješačke zone,Lp

Augusto Ferri kod inkubatora,treba počistiti ulje i maknuti motor van pješačke zone

Odgovor

Postupimo