Riješeno Asfaltirati prekopani trak ulice Sv. Brigite ili naloziti vlasniku zgrade koji je prekopao cestu da hitno asfaltira i uredi

Prijava

Asfaltirati prekopani trak ulice Sv. Brigite ili naloziti vlasniku zgrade koji je prekopao cestu da hitno asfaltira i uredi. Ne znam cija je nadleznost. Stoji tsko dva mjeseca. Urediti okolis.

Asfaltirati prekopani trak ulice Sv. Brigite ili naloziti vlasniku zgrade koji je prekopao cestu da hitno asfaltira i uredi

Odgovor

Provjerimo prekop. Interveniramo kod nadležnih.