Riješeno Akcija spriječavanja parkiranja motora

Prijava

Radnici parkirališta provode akciju spriječavanja parkiranja motora na parkirnim mjestima rezerviranima za automobile stanara pješačke zone grada Rovinja na zatvorenim parkiralištima Valdibora i Brodogradilište.

Akcija spriječavanja parkiranja motora