Riješeno A gdje je tu pješački?

Prijava

A gdje je tu pješački?

A gdje je tu pješački?

Odgovor

Signalizacija je izrađena sukladno zakonskoj regulativi.