Riješeno 8 Kokaletovica

Prijava

Pośtovani, već nekoliko dana(I subotom) u 7 ujutro udaranje pikunima, macom, hiltijem na kućnom broju 8 Kokaletovica. Nemojte krivo shvatiti, nije nam problem što se odvijaju građevinski radovi. Kućni i javni red nalaže da se to obavlja iza 8 ujutro. Molimo vas da kažete izvođaću da poštuje javni red. Hval

8 Kokaletovica