Riješeno 17.10.....nista od nasipanja

Prijava

17.10.....nista od nasipanja

17.10.....nista od nasipanja

Odgovor

Nasuti ćemo čim nas vrijeme pusti.